2007-10-22

Bezpłatny sprzęt rehabilitacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15B uprzejmie informuję, że jest w posiadaniu sprzętu rehabilitacyjnego (balkoniki na rolkach) otrzymanego od Szwedzkiej organizacji.
Ogłoszenie skierowane jest do jednostek pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej, oraz organizacji społecznych niosących pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 033-847-90-00 lub  E-mail: mops.biuro@oswiecim.biz
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie