2009-01-13

Konferencja naukowa "Nie piję za jego zdrowie, czyli czym jest FAS"

Wydział Nauk Społecznych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zaprasza na Konferencję naukową "Nie piję za jego zdrowie, czyli czym jest FAS".

Konferencja odbędzie się  27 stycznia 2009r., w Sali Obrad Magistratu

Pałac Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie
 
 
 
Program konferencji
8.30     rejestracja uczestników
9.30     otwarcie konferencji
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych PAT
Elżbieta Lęcznarowicz, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych
10.00   Promocja zdrowia w kreowaniu rodziny
dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP, Kraków
10.30   Badanie wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy u dzieci i dorosłych techniką rezonansu magnetycznego
dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, prof. UJ, Collegium Medicum UJ, Kraków
11.00   Postawy młodzieży ponadgimnazjalnej wobec problematyki FASD
dr Marek Banach, Instytut Nauk o Wychowaniu UP i WSF-P „Ignatianum”, Kraków
11.30   przerwa
12.00  Wiedza studentów na temat szkodliwości działania alkoholu na płód na podstawie badań własnych
lic. Katarzyna Łukaszek, Wydział Nauk Społecznych PAT, koordynator konferencji, Kraków
12.30   Trudności funkcjonalne dzieci z FAS
mgr Teresa Szumiło, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, Żywiec
13.00   Wsparcie rodziny z dzieckiem z FASD –Dom Łączenia Rodzin  im. brata Rogera”
dr Krzysztof Liszcz, lekarz psychiatra, Toruń
13.30   Problematyka FAS w kontekście adopcji. Działalność OAO „Pro Familia” w Krakowie
mgr Joanna Sołtys, psycholog Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Stowarzyszenia „Pro Familia”
Doświadczenia własne rodziny adopcyjnej
matka adopcyjna
14.00   projekcja filmu „Wieczne dziecko”
14.30   zakończenie konferencji ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
 

Konferencja adresowana jest do studentów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców,  rodziców zastępczych, adopcyjnych  oraz osób zawodowo zajmujących się problemami rodziny.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres koordynatora (Katarzyna Łukaszek): konferencjafas@wp.pl lub telefonicznie 0 508 078 252, podając: imię, nazwisko, adres e-mail/nr telefonu oraz wykonywany zawód (miejsce pracy, stanowisko). Zgłoszenia będą przyjmowane  do 23 stycznia 2009 r.

 

 
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie