2008-10-09

Znamy już wyniki II Małopolskiego Plebiscytu "POZA STEREOTYPEM" - Senior Roku 2007

Informujemy, że dnia 9 października 2008r. w siedzibie ROPS został rozstrzygnięty II Małopolski Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM”- Senior Roku 2007.

 

Po dokładnej analizie 29 nadesłanych zgłoszeń i kilkugodzinnych dyskusjach, Kapituła Plebiscytu w składzie:

Przewodnicząca:
1. Jadwiga Pauli – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Członkowie:
2. Danuta Urbanik – Radio Kraków
3. Ewa Piłat – Dziennik Polski
4. Wiesława Borczyk – Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
5. Maria Kacprzycka – Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia

biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych, działalność kandydata i znaczenie zgłoszenia dla idei Plebiscytu postanowiła przyznać dwa tytuły „POZA STEREOTYPEM” - Seniorka Roku 2007 i Senior Roku 2007.

                                          Seniorką Roku 2007 została Pani
                                                       Krystyna Trepka

                                                             Z Kluczy
                                           Zgłoszona przez Wójta Gminy Klucze


                                          Seniorem Roku 2007 został Pan
                                                       Józef Pitala
                                                 Z Kalwarii Zebrzydowskiej
                                  Zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony


Kapituła przyznała również trzy honorowe wyróżnienia następującym osobom:

Pani:
Annie Totoń

Z Nowego Sącza
Zgłoszonej przez Sądecką Bibliotekę Publiczną im. J. Szujskiego w Nowym Sączu

Pani:
Zofii Wiksel
Z Oświęcimia
Zgłoszonej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Oświęcimskim Centrum Kultury

Pani:
Romanie Szymańskiej- Plęskowskiej
Z Krakowa
Zgłoszonej przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

                                                   Wszystkim gratulujemy!!!

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w Krakowie w listopadzie. O szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie