2008-10-15

Międzynarodowy Dzień Mediacji

16 października po raz pierwszy w Polsce będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie z tej okazji organizuje konferencję " Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Miejsce mediacji w systemie wsparcia rodziny w kryzysie”, która zainauguruje obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce.

Konferencja odbędzie się 16 października 2008r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Zielna”, ul. Zielna 27  godz. 10:15–17:00

Tematem przewodnim konferencji jest poszukiwanie najlepszych form pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu związanego z rozstaniem, rozwodem bądź separacją, jak również stworzenie warunków do współpracy i lepszego poznania między specjalistami pracującymi z rodziną w kryzysie. Szczególny nacisk jest kładziony na rolę mediacji rodzinnej i poszukiwanie dla niej dobrego miejsca w istniejących programach i systemach wspierania rodziny.

Uczestnikami konferencji będą specjaliści z różnych dziedzin, pracujący lub mający kontakt z rodziną w kryzysie tj. pracownicy socjalni, terapeuci, pedagodzy i psychologowie szkolni, doradcy rodzinni, kuratorzy sądowi, sędziowie, adwokaci i mediatorzy rodzinni, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono również tych, którzy kształtują lub wdrażają rozwiązania prawne wobec rodziny – a więc przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej i parlamentu.

Wszystkich, uczestników konferencji oraz wszystkich warszawskich mediatorów SMR zaprasza już o 8:45 do Centrum Konferencyjnego Zielna 37 by wspólnie wyjść do mieszkańców Warszawy rozdając im gazetę Mazowiecki Kurier Mediacyjny, poświęconą mediacji rodzinnej, promującą ośrodki mediacyjne na Mazowszu (przede wszystkim w Warszawie i Radomiu) i częstując cukierkami z okazji Dnia Mediacji.

Zaproszenie i program konferencji do pobrania tutaj

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie