2009-04-29

III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych.

W dniach 2-5 września 2009 roku odbędzie się w Łodzi III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno- Teatralnej Osób Niepełnosprawnych.

Miejscem prezentacji artystycznych będzie duża scena Teatru Nowego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 15. Patronat nad Imprezą objął Prezydent Miasta Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki.

 

Celem przeglądu jest:

  • promowanie i rozwój talentów artystycznych osób niepełnosprawnych,
  • motywowanie istniejących zespołów do poszerzenia repertuaru, rozwijanie umiejętności wykonawczych w zakresie śpiewu solowego i zespołowego a także do tworzenia nowych zespołów teatralnych specjalizujących się w spektaklach muzycznych,
  • integracja środowiska osób niepełnosprawnych,
  • zwiększanie poczucia własnej wartości i poprawa samooceny osób niepełnosprawnych,
  • propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych,
  • kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji nt przeglądu na stronie internetowej www.tamton.pl

 

Udział można zgłaszać do końca maja 2009 roku.

 

Kontakt:

Sylwia Maszewska- dyr festiwalu: 600 295 474, 502 068 703

Ryszard Czajka- kierownik techniczny festiwalu 511 465 431

 

przeglad@tamton.pl

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie