2011-02-18

Wznowienie działalności Biura Porad Obywatelskich

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01.02.2011r. Biuro Porad Obywatelskich funkcjonujące przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei wznawia swoją działalność doradczą. Reaktywacja działalności BPO jest możliwa dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańcom powiatów: krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego i m. Kraków do poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

W ramach projektu  możliwe jest rozszerzenie działalności BPO i stworzenie dwóch punktów mobilnych, poza funkcjonującymi dotychczas punktami, w których będzie świadczone poradnictwo poza Krakowem.

Godziny przyjęć doradców BPO

Kraków - ul. Batorego 5:                                                      Kraków - Os. Centrum C10 (budynek MOWIS):
Poniedziałek, czwartek: w godz. 12.00-18.00                     Wtorek ,czwartek  w godz. 09.00-14.00
Wtorek, środa, piątek: w godz. 09.00-15.00

Miechów ul. Szpitalna 1 (lokal GOPS):                                 Proszowice - ul. 3 Maja 2 (lokal Caritas) :
Poniedziałek w godz. 10.00-15.00                                      Czwartek w godz. 10.00-15.00

Klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym zapisaniu na rozmowę z doradcą (tel.: 12 357 36 91)
 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie