0000-00-00

Ustalono kolejne terminy spotkań uczestników grup wsparcia dla pracowników socjalnych.

w dniu 31 maja 2005 r. spotkanie dla pracowników socjalnych z OPSw dniu 07 czerwca 2005 r. spotkanie dla pracowników socjalnych z DPS więcej - link nowe oferty szkoleniowe
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie