2011-11-29

Szkolenie „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pt. „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy” Terminy szkoleń: 5 i 6  grudnia 2011r. lub 7 i 8 grudnia 2011r.

Szkolenia odbędą się w Krakowie ul. Św. Filipa 23/6, w godzinach  od 9.00 do 16.00

Zagadnienia:

• Zasady i skuteczność profilaktyki zintegrowanej
• Działanie profilaktyczne przeciw przemocy w wymiarze personalistycznym.
• Zachowania ryzykowne prowadzące do   przemocy w grupach rówieśniczych.
• Metoda psychodramy jako sposób porozumiewania się.
• Tworzenie planu pracy z rodziną dotkniętą  przemocą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne tel. 12 422 06 36 wew. 21.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie