Multimedia - galerie zdjęć

The Malopolska Social Enterprise Leader Gala – Juliusz Słowacki Theatre in Krakow
The Malopolska Social Enterprise Leader Gala – Wieliczka Salt Mine
Map
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl