Załaduj kalendarz

BAZY DANYCH

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

BIBLIOTEKA

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów (IBMO) gromadzi informacje o umieszczonych w Internecie publikacjach na temat integracji społecznej i równości szans oraz rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości. Publikacje dostępne w Bibliotece dotyczą przede wszystkim Polski i województwa małopolskiego, w mniejszym zakresie – Europy i regionów Polski innych niż Małopolska.

Celem Biblioteki jest usprawnienie przepływu informacji przygotowanych m.in. przez instytucje administracji publicznej, instytuty badawcze czy organizacje pozarządowe prowadzące działalność badawczą. Biblioteka jest narzędziem ułatwiającym projektowanie działań o charakterze strategicznym na poziomie lokalnym i regionalnym, jak również uzasadniającym potrzebę realizacji pojedynczych projektów, np. ze środków europejskich.

Najważniejszą grupą docelową dla Biblioteki są pracownicy regionalnych i lokalnych instytucji związanych z kształtowaniem polityk publicznych czy wspieraniem działań w obszarze integracji społecznej, rynku pracy i edukacji.

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów w latach 2008 - 2015 była wspólnie zarządzana przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie oraz Referat badań i analiz rynku pracy w Zespole Strategii Rynku Pracy, WUP w Krakowie.

PRZEJDŹ DO BIBLIOTEKI >>>

ZOBACZ JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI >>>biblioteka_garfika

logotypy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl