Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

BAZY DANYCH

Małopolski Informator Społeczny

www-miis

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza instytucji pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić identyfikację jednostek w regionie. Zamierzeniem witryny jest również usprawnienie kontaktu i współpracy między zgromadzonymi w bazie podmiotami. W MIS-ie znajdują się  dane o:

  1. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  3. jednostkach zatrudnienia socjalnego,
  4. organizacjach pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
  5. zakładach aktywności zawodowej,
  6. warsztatach terapii zajęciowej,
  7. innych podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, w tym:
  • instytucji rynku pracy,
  • instytucji oświatowych.

Główną grupę adresatów Informatora stanowią regionalne kadry systemu integracji społecznej. Baza jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o kolejne instytucje działające w sferze społecznej Małopolski.

Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.


PRZEJDŹ DO INFORMATORA >>>

ZOBACZ JAK KORZYSTAĆ Z INFORMATORA >>>

MIS_grafika





logotypy

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl