Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

Podstawy prawne ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 a w szczególności:


 1. Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

 6. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

 7. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 9. Uchwały nr VI/49/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

 10. Uchwały nr XXI/289/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

  Załącznik do Uchwały Nr XXI/289/16 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl