Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Oferta wolontariatu/Volunteer offer.

Data: 2019-04-09 Nr referencyjny: FK-1115-5/19

PL: 1. Zadania wolontariusza:

Prowadzenie konwersacji w języku angielskim dla grupy na poziomie średniozaawansowanym.

2. Potrzebne kwalifikacje:

•    oferta skierowana jest do krajowych i/lub zagranicznych studentów - native speaker,

•    umiejętność pracy z grupą,

•    mile widziani studenci kierunków: socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, pedagogika, psychologia, ekonomia społeczna, filologia

•    mile widziani zagraniczni studenci Erasmusa.

3. Wymagane dokumenty:

•    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•    w przypadku studentów z Polski – kopia certyfikatu/dyplomu językowego potwierdzającego znajomość języka na poziomie co najmniej B2,

•    list motywacyjny,

•  oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

4. Korzyści dla wolontariusza:

•    umowa o świadczenie usług wolontarystycznych, zaświadczenie o zaangażowaniu,

•    nabycie doświadczenia w przeprowadzaniu lekcji językowych,

•    zapoznanie się z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

•    zapoznanie się z funkcjonowaniem polityki społecznej w Małopolsce,

•    współpraca z interesującym zespołem,

•    możliwość samorozwoju.

5. Liczba potrzebnych wolontariuszy:

2 os.

6. Wymiar czasowy:

•    w okresie maj 2019 r. do czerwiec 2019 r.,

•    2 grupy (jedna grupa 1 wolontariusz), każda z grup raz w tygodniu w wymiarze 90 min.

7. Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

8. Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji.

selekcji merytorycznej - rozmowa z kandydatami.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

EN: Volunteer tasks:

- Conducting courses in English on an intermediate level

Qualifications needed:

- The offer is addressed to Polish and or foreign students – native speakers;

- Ability to work in a group;

- Students of the following faculties are more than welcome: sociology, social work, pedagogy, psychology, social economy, languages;

- Foreign Erasmus students are welcomed.

Documents needed:

- CV along with a letter of motivation

- Polish students shall provide a copy of a certificate/diploma certifying language knowledge on a B2 level minimum,

- Statement and information clause available on the (https://www.rops.krakow.pl/gora/praca-w-rops-6/ogloszeniawyniki-96/ogloszenia-nowe.html – a candidate must print those documents and provide a signature.

Advantages for volunteers:

- Volunteer agreement, certification of engagement,

- Experience in conducting language courses,

- Getting to know regional public administration specifics and social economy in the Małopolska Region,

- Cooperation with an interesting group of people,

- Self-development.

Number of volunteers needed:
2 persons

Timeframe:

May – June 2019,

2 groups (1 group – 1 volunteer), each once a week – 1,5 h

Contact:

All interested candidates must provide necessary documents in a paper version to the Regional Centre for Social Policy in Cracow seat (Delivery log that is situated on the ground floor), 
Piastowska 32 (in person or by post) till 24th April 2019.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Piastowska 32, 30-070 Kraków

tel. 12 422 06 36

www.rops.krakow.pl

Recruitment process consists of:

- pre-selection (formal) – formal documents’ analysis and qualifying candidates to the next stage

- recruitment interview

Selected candidates will be informed about the selection procedure and next recruitment stages 
by e-mail address or by telephone number provided.

You are cordially invited to apply!

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl