Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2017 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Dokumenty wykonawcze do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”

Mając na uwadze wynikającą z Planu Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM 2011-2020) hierarchię dokumentów strategicznych funkcjonujących w Województwie Małopolskim, niniejsze dokumenty uszczegóławiają aktywności wynikające z kierunku polityki rozwoju 6.3 „Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna” SRWM 2011-2020 oraz Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne”:

– Działanie 3.1. Dobra Opieka dla Małopolan - podnoszenie jakości i dostępności opieki nad osobami starszymi, przedsięwzięcia
   strategiczne:

   • 3.1.1 Rozwijanie oferty wsparcia dziennego dla osób starszych w środowiskach lokalnych,

   • 3.1.2 Centra wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, w szczególności seniorów,

– Działanie 4.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsięwzięcie strategiczne:

   • 4.1.1 Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dokumenty wykonawcze do Programu Strategicznego „Włączenie Społeczne” zostały przyjęte:

  • Uchwałą nr 1686/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., zmienione Uchwałą nr 151/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2016 r.
  • Uchwałą nr 253/2017 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r.

Poniżej prezentujemy aktualne dokumenty wykonawcze:

1. Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie

2. Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie

3. Rekomendacje do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski

4. Rekomendacje dla prowadzenia centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych w Małopolsce

5. Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl