Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-10/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/18) Data: 2018-05-22
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-10/18) Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-6/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2/18) Data: 2018-05-22
Przeprowadzenie superwizji w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-11/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/18) Data: 2018-05-15
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaporszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-4/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-4/18) Data: 2018-05-10
Przeprowadzenie superwizji w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-2/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/18) Data: 2018-05-02
Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/18) Data: 2018-04-13
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla asystentów rodziny, realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-7/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-7/18) Data: 2018-04-11
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-6/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-6/18) Data: 2018-04-05
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-3/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-3/18) Data: 2018-03-30
Przeprowadzenie superwizji w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-4/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-4/18) Data: 2018-03-20
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-5/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-5/18) Data: 2018-03-07
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-3/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-3/18) Data: 2018-03-01
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-2/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-2/18) Data: 2018-01-19
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie 4 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-1/18)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-1/18) Data: 2018-01-15
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-12/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/17) Data: 2017-12-29
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-11/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/17) Data: 2017-11-29
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-10/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/17) Data: 2017-11-23
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-9/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-9/17) Data: 2017-11-17
Świadczenie usług cateringowych na gali Lider Małopolskiej Przedsiębiorczości organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/17) Data: 2017-11-17
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-7/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-7/17) Data: 2017-11-09
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-6/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-6/17) Data: 2017-11-03
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-11/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-11/17) Data: 2017-11-02
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-10/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-10/17) Data: 2017-10-20
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-9/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-9/17) Data: 2017-10-16
Tłumaczenie przysięgłe oraz zwykłe pisemne na język polski dokumentów w postępowaniach w sprawach świadczeń wychowawczych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-5/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-5/17) Data: 2017-08-30
Realizacja filmu reklamowego według koncepcji opracowanej przez Wykonawcę wraz z produkcją ściśle nawiązujących do niego krótkich produkcji („intro”) Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-4/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-4/17) Data: 2017-08-17
Realizacja filmu reklamowego według koncepcji opracowanej przez Wykonawcę wraz z produkcją ściśle nawiązujących do niego krótkich produkcji („intro”) Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-3/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-3/17) Data: 2017-08-09
Realizacja filmu reklamowego według koncepcji opracowanej przez Wykonawcę wraz z produkcją ściśle nawiązujących do niego krótkich produkcji („intro”) Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-2/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-2/17) Data: 2017-08-02
Realizacja filmu reklamowego według koncepcji opracowanej przez Wykonawcę wraz z produkcją ściśle nawiązujących do niego krótkich produkcji („intro”) Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-8/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-8/17) Data: 2017-06-30
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-262-2-5/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-5/17) Data: 2017-06-01
Tłumaczenie przysięgłe oraz zwykłe pisemne na język polski dokumentów w postępowaniach w sprawach świadczeń wychowawczych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-6/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-6/17) Data: 2017-05-30
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-262-2-2/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/17) Data: 2017-05-12
Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-1/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-1/17) Data: 2017-04-13
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-4/17) Data: 2017-04-06
Usługa zaprojektowania, uruchomienia i wdrożenia internetowej platformy sprzedażowej/serwisu o funkcjonalności sklepu on-line dla produktów i usług małopolskich podmiotów ekonomii społecznej Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-3/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-3/17) Data: 2017-03-10
Usługa wykonania projektów graficznych publikacji i materiałów informacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-1/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-1/17) Data: 2017-02-13
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-26/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-26/16) Data: 2016-11-30
Dostawa i montaż szaf metalowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-25/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-25/16) Data: 2016-11-10
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-24/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-24/16)) Data: 2016-11-09
Dostawa i montaż szaf metalowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-23/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-23/16) Data: 2016-10-24
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-21/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-21/16) Data: 2016-10-24
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-22/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-22/16) Data: 2016-10-19
Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-19/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-19/16) Data: 2016-10-17
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-18/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-18/16) Data: 2016-10-12
Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-20/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-20/16) Data: 2016-10-12
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-17/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-17/16) Data: 2016-09-28
Organizacja plenerów w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w małopolskich domach pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-16/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-16/16) Data: 2016-09-23
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-15/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-15/16) Data: 2016-09-23
Organizacja plenerów w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w małopolskich domach pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-14/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-14/16) Data: 2016-08-25
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-38/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-38/15) Data: 2015-12-15
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-37/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-37) Data: 2015-12-09
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-35/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-35/15) Data: 2015-11-25
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-34/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-34/15) Data: 2015-11-24
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-36/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-36/15) Data: 2015-11-24
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-31/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-31/15) Data: 2015-10-19
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-30/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-30/15) Data: 2015-10-10
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji – w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej – przetarg nr 5. Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-32/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-32/15) Data: 2015-10-02
Zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-27/15) Data: 2015-10-02
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-29/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-29/15) Data: 2015-09-24
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-25/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-25/15) Data: 2015-09-11
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - przetarg 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-28/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-28/15) Data: 2015-09-09
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-23/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-23/15) Data: 2015-08-19
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-13/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-13/15) Data: 2015-06-22
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-18/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-18/15) Data: 2015-06-02
Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-22/15)
Nr referencyjny: ((KZP-271-1-22/15)) Data: 2015-05-29
Organizacja wizyty studyjnej w Paryżu w ramach realizacji projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-21/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-21/15) Data: 2015-05-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego 'Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych' w ramach projektu 'Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-16/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-16/15) Data: 2015-05-15
Organizacja trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-17/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-17/15) Data: 2015-05-13
Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-15/15) Data: 2015-05-12
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-12/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-12/15) Data: 2015-04-28
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-14/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-14/15) Data: 2015-04-24
Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-9/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-9/15) Data: 2015-04-21
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa i zarządzania - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-8/15) Data: 2015-04-21
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/15)
Nr referencyjny: ((KZP-271-1-3/15)) Data: 2015-03-27
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wielodniowego pn. „Asystent rodziny” - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-10/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-10/15) Data: 2015-03-13
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-6/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-6/15) Data: 2015-02-27
Opracowanie i zrealizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej ekonomii społecznej w województwie małopolskim - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-7/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-7/15) Data: 2015-02-23
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-2/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-2/15) Data: 2015-02-05
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-58/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-58/14) Data: 2015-02-05
Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-1/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-1/15) Data: 2015-01-09
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-54/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-54/14) Data: 2014-12-15
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-52/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-52/14) Data: 2014-12-03
Kraków: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-50/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-50/14) Data: 2014-11-25
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-47/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-47/14) Data: 2014-11-25
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 7 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-51/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-51/14) Data: 2014-11-20
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-49/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-49/14) Data: 2014-11-19
Świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-43/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-43/14)) Data: 2014-11-19
Świadczenie usług marketingowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-46/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-46/14) Data: 2014-11-05
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - przetarg nr 3. Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-45/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-45/14) Data: 2014-10-17
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-44/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-44/14) Data: 2014-10-14
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-38/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-38/14) Data: 2014-09-30
Świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-40/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-40/14)) Data: 2014-09-30
Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektów Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I i Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-42/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-42/14) Data: 2014-09-29
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-39/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-39/14) Data: 2014-09-04
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-37/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-37/14) Data: 2014-09-03
Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-34/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-34/14)) Data: 2014-08-26
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-29/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-29/14) Data: 2014-08-20
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych z zakresu przepisów prawa- w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 4 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-32/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-32/14) Data: 2014-08-08
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-31/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-31/14) Data: 2014-08-05
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-27/14) Data: 2014-07-25
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją” wraz z raportem z jej przeprowadzenia - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-26/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-26/14) Data: 2014-07-16
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej w roku akademickim 2014/2015 - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-25/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-25/14) Data: 2014-06-12
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją” wraz z raportem z jej przeprowadzenia Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-22/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-22/14) Data: 2014-05-30
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-18/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-18/14) Data: 2014-05-27
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-23/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-23/14) Data: 2014-05-27
Przeprowadzenie badania społecznego pn. Ewaluacja projektów systemowych Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-15/14)) Data: 2014-05-27
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej w roku akademickim 2014/2015 - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszene o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-21/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-21/14) Data: 2014-05-15
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-16/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-16/14) Data: 2014-04-18
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-19/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-19/14) Data: 2014-04-18
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-13/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-13/14) Data: 2014-04-15
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, praktycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz zagadnień związanych z budowaniem sieci współpracy lokalnej - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-17/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-17/14) Data: 2014-04-09
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-14/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-14/14) Data: 2014-04-04
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-10/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-10/14) Data: 2014-02-26
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-9/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-9/14)) Data: 2014-02-18
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej- przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-8/14) Data: 2014-02-11
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-7/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-7/14) Data: 2014-02-04
Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-6/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-6/14) Data: 2014-01-31
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia na temat ewaluacji działań w obszarze pomocy i integracji społecznej w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-5/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-5/14)) Data: 2014-01-23
Przeprowadzenie badania społecznego pn.: „Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej” - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-1/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-1/14) Data: 2014-01-16
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-3/14) Data: 2014-01-13
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-4/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-4/14) Data: 2014-01-13
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieorganiczonym (KZP-271-1-49/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-49/13) Data: 2013-12-31
Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-53/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-53/13) Data: 2013-12-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Pokaż szczegóły >
Ołoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-54/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-54/13) Data: 2013-12-20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-52/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-52/13) Data: 2013-12-10
Realizacja kampanii promującej projekt Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – etap I – kampania prasowa – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-51/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-51/13) Data: 2013-12-10
Przeprowadzenie zewnętrznego okresowego audytu finansowego projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-48/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-48/13) Data: 2013-11-22
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Przetarg Nr 1. Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-47/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-47/13) Data: 2013-10-31
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu zarządzania projektem - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-46/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-46/13) Data: 2013-10-30
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-45/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-45/13) Data: 2013-10-11
Przeprowadzenie badania społecznego pn.: „Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej” - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-43/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-43/13) Data: 2013-10-10
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-44/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-44/13) Data: 2013-10-10
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-38/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-38/13) Data: 2013-10-01
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu zarządzania projektem - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-42/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-42/13) Data: 2013-09-25
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-41/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-41/13) Data: 2013-09-25
Dostawa materiałów promocyjnych, w tym żakietów pielęgniarskich z haftem, na potrzeby projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-35/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-35/13) Data: 2013-09-24
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-39/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-39/13) Data: 2013-09-19
Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-40/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-40/13) Data: 2013-09-19
„Realizacja kampanii promującej projekt Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – etap I – kampania prasowa” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-26/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-26/13) Data: 2013-09-13
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-31/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-31/13) Data: 2013-09-13
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przteragu nieograniczonym (KZP-271-1-36/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-36/13) Data: 2013-08-14
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Opieka i wsparcie osób zależnych – w szczególności osób z zaburzeniami i chorujących psychicznie” wraz z raportem z jej przeprowadzenia Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-34/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-34/13) Data: 2013-07-25
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-33/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-33/13) Data: 2013-07-18
Doradztwo w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie Nr 1/2012 w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-28/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-28/13) Data: 2013-07-08
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-29/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-29/13) Data: 2013-06-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-30/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-30/13) Data: 2013-06-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-27/13) Data: 2013-06-18
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-19/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-19/13) Data: 2013-06-13
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-25/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-25/13) Data: 2013-06-12
Świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-17/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-17/13) Data: 2013-05-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych na temat ewaluacji działań w obszarze pomocy i integracji społecznej w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-10/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-10/13) Data: 2013-05-28
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-24/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-24/13) Data: 2013-05-28
Doradztwo w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie Nr 1/2012 w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-22/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-22/13) Data: 2013-05-20
Organizacja wizyty studyjnej w Lombardii - na potrzeby realizacji wizyty studyjnej w ramach projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-18/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-18/13) Data: 2013-05-16
Doradztwo w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie Nr 1/2012 w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-21/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-21/13) Data: 2013-05-14
Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-14/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-14/13) Data: 2013-05-14
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych, interwencji kryzysowej oraz gerontologii społecznej - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-15/13) Data: 2013-04-29
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu przygotowania do założenia spółdzielni socjalnej i jej funkcjonowania - Edycja IV - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-16/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-16/13) Data: 2013-04-26
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-20/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-20/13) Data: 2013-04-25
Świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-7/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-7/13) Data: 2013-04-17
Świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-6/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-6/13) Data: 2013-04-17
Świadczenie usług marketingowych na rzecz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-11/13)
Nr referencyjny: ( (KZP-271-1-11/13)) Data: 2013-03-21
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-4/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-4/13) Data: 2013-03-19
Przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-13/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-13/13) Data: 2013-03-19
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu podstaw funkcjonowania spółdzielczości socjalnej w Polsce, praktycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz zagadnień związanych z budowaniem sieci współpracy lokalnej - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-12/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-12/13) Data: 2013-03-14
Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-9/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-9/13) Data: 2013-03-01
Opracowanie i zrealizowanie kampanii promującej ekonomię społeczną w województwie małopolskim - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-3/13) Data: 2013-02-22
Kraków: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-8/13) Data: 2013-02-07
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-5/13)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-5/13) Data: 2013-02-06
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1. Pokaż szczegóły >
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl