Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-11/13) Data: 2013-03-21 Nr referencyjny: (KZP-271-1-11/13)

 02 kwietnia 2013 r.

Informuję, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie zmian w załącznikach nr 1a-1e do części I SIWZ (formularze cenowe) oraz w załącznikach nr 3 do wzoru umowy (formularze cenowe).

modyfikacja SIWZ

aktualne załączniki nr 1a-1e do części I SIWZ formularze cenowe

TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca 2013 r.

PL-Kraków: Usługi szkoleniowe

2013/S 057-093987

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro)
w terminie do dnia 05 kwietnia 2013 r. do godz. 11.00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl