Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-14/13) Data: 2013-05-14 Nr referencyjny: KZP-271-1-14/13

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia (patrz pliki do pobrania).

Termin składania ofert uległ zmianie. Oferty należy składać do dnia 04 czerwca 2013 r. do godz. 12:00.

Kraków 24 maja 2013 r.


Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia (patrz pliki do pobrania).

Termin składania ofert uległ zmianie. Oferty należy składać do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 12:00.

Kraków 21 maja 2013 r.


PL-Kraków: Usługi szkolnictwa wyższego
2013/S 094-160304
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych, interwencji kryzysowej oraz gerontologii społecznej - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 12:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl