Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/14) Data: 2014-05-27 Nr referencyjny: KZP-271-1-15/14)
Polska-Kraków: Usługi szkolnictwa wyższego
2014/S 103-180923
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej w roku akademickim 2014/2015 - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 11 czerwca 2014 r., do godz. 12:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl