Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-18/15) Data: 2015-06-02 Nr referencyjny: KZP-271-1-18/15

 19.09.2015 r.

 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie do SIWZ. Treść pytania Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączonym niżej pliku.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne
2015/S 108-195768
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Termin składania ofert: 14.07.2015 r.,  godzina: 11:00;  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl