Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-25/14) Data: 2014-06-12 Nr referencyjny: KZP-271-1-25/14

Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego oraz dokonaną modyfikacją treści SIWZ znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 15 lipca 2014r.


Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 7 lipca 2014r.


Ogłoszenie o zamówieniu

2014/S 114-200816
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją” wraz z raportem z jej przeprowadzeniaOfertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 22 lipca 2014 r., do godz. 10:00
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl