Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-25/15) Data: 2015-09-11 Nr referencyjny: KZP-271-1-25/15

 Polska-Kraków: Usługi w zakresie promocji

2015/S 176-319483

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – przetarg 2.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 16 października 2015 r., do godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl