Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-30/15) Data: 2015-10-10 Nr referencyjny: KZP-271-1-30/15

 Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w pliku załączonym poniżej.

Kraków, 13 października 2015 r.


Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe

2015/S 197-357599

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji – w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej – przetarg nr 5.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl