Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/15) Data: 2015-03-27 Nr referencyjny: (KZP-271-1-3/15)
Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe
2015/S 064-113010

USŁUGI

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wielodniowego pn. „Asystent rodziny” - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1."

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r., do godz. 12:00.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl