Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-37/14) Data: 2014-09-03 Nr referencyjny: KZP-271-1-37/14

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ, na skutek której zmianie uległa treść Załącznika nr 1a do Części I SIWZ oraz Załącznika nr 1 do Części II SIWZ, tj. wzoru umowy.

Treść modyfikacji SIWZ oraz uaktualniony Załącznik nr 1a do Części I SIWZ znajdują się w poniżej załączonych plikach.

Kraków, 29.09.2014 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Ponadto, w wyniku części pytań Wykonawców Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, na skutek której zmianie uległa treść Załącznika nr 1a do Części I SIWZ oraz Załącznika nr 1 do Części II SIWZ, tj. wzoru umowy.

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, treść modyfikacji SIWZ oraz uaktualniony Załącznik nr 1a do Części I SIWZ znajdują się w poniżej załączonych plikach.

Kraków, 26.09.2014 r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informuję, że w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Ponadto, w wyniku części pytań Wykonawców Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, na skutek której zmianie uległa treść Załącznika nr 1a do Części I SIWZ oraz Załącznika nr 1 do Części II SIWZ, tj. wzoru umowy.

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, treść modyfikacji SIWZ oraz uaktualniony Załącznik nr 1a do Części I SIWZ znajdują się w poniżej załączonych plikach.

Kraków, 22.09.2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w poniżej załączonych plikach.

Kraków, 09.09.2014 r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2014/S 168-298866

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 13 października 2014 r., do godz. 11:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl