Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-42/14) Data: 2014-09-29 Nr referencyjny: KZP-271-1-42/14

Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe

2014/S 186-328454

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 3 października 2014 r., do godz. 11:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl