Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-47/14) Data: 2014-11-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-47/14
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego i modyfikacją treści SIWZ oraz zmianą treści ogłoszenia znajduje się w plikach załączonych poniżej.
Termin składania ofert uległ zmianie. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 10:00.

Kraków 04 grudnia 2014 r.

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe
2014/S 231-407630
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 7"Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 09 grudnia 2014 r., do godz. 10:00.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl