Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-6/13) Data: 2013-04-17 Nr referencyjny: KZP-271-1-6/13

 Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kraków, 09.05.2013 r.


Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kraków, 30.04.2013 r.


Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego 

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kraków, 24.04.2013 r.


PL-Kraków: Usługi marketingowe

2013/S 077-129779

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Świadczenie usług marketingowych na rzecz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów ekonomii społecznej - beneficjentów projektu pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I"

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 28 maja 2013 r. do godz. 11:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl