Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/14) Data: 2014-02-11 Nr referencyjny: KZP-271-1-8/14

Informuję, iż iż Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Treść modyfikacji oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Kraków, 17 lutego 2014 r.


Informuję, iż Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Treść modyfikacji znajduje się w plikach do pobrania poniżej.
Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kraków, 13 lutego 2014 r.


Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2

Numer ogłoszenia: 48420 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl