Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/15) Data: 2015-04-21 Nr referencyjny: KZP-271-1-8/15

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się w plikach załączonych poniżej.

Kraków, 28 kwietnia 2015 r.  


Kraków, 25 kwietnia 2015 r.

Polska-Kraków: Usługi szkoleniowe

2015/S 081-143832

25/04/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
"Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2"Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro), w terminie do dnia 06 maja 2015 r., do godz. 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl