Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przteragu nieograniczonym (KZP-271-1-36/13) Data: 2013-08-14 Nr referencyjny: KZP-271-1-36/13

Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kraków, 22.08.2013 r.

2.  Treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kraków, 10.09.2013 r. 


Polska-Kraków: Usługi w zakresie promocji
2013/S 159-277972

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Opieka i wsparcie osób zależnych – w szczególności osób z zaburzeniami i chorujących psychicznie” wraz z raportem z jej przeprowadzenia

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro) w terminie do dnia 24 września 2013 r., do godz. 10.00.


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl