Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-16/19)

Data: 2019-08-09 Nr referencyjny: OR-ZP-261-16/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych oraz spotkań superwizyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (OR-ZP-261-16/19).


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1) Przedmiotem Części I Zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie- maksymalnie 120 godzin spotkań edukacyjnych poświęconych problematyce aspektów prawnych wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem klientów pomocy społecznej dla przedstawicieli m. in.: instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, instytucji systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji z terenu woj. małopolskiego w ramach realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zwanego dalej również Projektem.


2) Przedmiotem Części II Zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie- maksymalnie 600 godzin zegarowych superwizji dla członków Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych (ZZK), tj. zespołów realizujących bezpośrednie wsparcie na rzecz osób i rodzin, złożonych z pracowników podmiotów wchodzących w skład Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK), m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i in., zawiązanych w oparciu o model „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” (model dostępny jest na stronie: http://www.rops.krakow.pl/lewa/kooperacje-3d-31/model-151/model-do-pilotazu-348.html). Superwizja realizowana będzie w ramach projektu, w gminach i powiatach, które przystąpiły do projektu, tj.: Gmina Miejska Kraków, Gmina Miejska Oświęcim wraz z Powiatem Oświęcimskim, Gmina Miejska Bochnia wraz z Powiatem Bocheńskim, Gmina Miejska Nowy Targ wraz z Powiatem Nowotarskim, Gmina Miejska Zakopane wraz z Powiatem Tatrzańskim oraz Gmina Miejska Gorlice wraz z Powiatem Gorlickim.

Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.


II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym.

2. Termin składania ofert: 19.08.2019 r. do godziny 12:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl