Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-5/17) Data: 2017-08-30 Nr referencyjny: OR-ZP-261-5/17

01.09.2017r.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w załączniku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Godzina składania ofert zostaje przesunięta na 14:00, godzina otwarcia ofert zostaje przesunięta na 14:15. Dzień składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 4.09.2017r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Nazwa zamówienia:
Realizacja filmu reklamowego według koncepcji opracowanej przez Wykonawcę wraz z produkcją ściśle nawiązujących do niego krótkich produkcji („intro”)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 30 sekundowego filmu reklamowego według koncepcji opracowanej przez Wykonawcę wraz z produkcją ściśle nawiązujących do niego krótkich produkcji („intro”).
2. Przedmiot zamówienia ma docelowo promować ofertę podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce, poprzez przedstawienie ekonomii społecznej jako obszaru aktywności obywatelskiej umożliwiającej prowadzenie działalności ekonomicznej w połączeniu z realizacją celów społecznych, w tym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku podawczym (parter)
2.    Termin składania ofert: 04/09/2017 r. do godziny 10:00.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl