Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-9/17) Data: 2017-11-17 Nr referencyjny: OR-ZP-261-9/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO


Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług cateringowych na gali Lider Małopolskiej Przedsiębiorczości organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (OR-ZP-261-9/17)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, typ projektu B Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym, zwanego dalej Projektem.

2. Zamówienie obejmuje zapewnienie dla 150 osób cateringu wraz z obsługą podczas Gali Lider Małopolskiej Przedsiębiorczości, która odbędzie się 29 listopada 2017r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie (adres: al. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków).
3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w plikach załączonych poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym (parter).

2. Termin składania ofert: 24/11/2017 do godz. 09:30

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl