Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-1/17) Data: 2017-02-13 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-1/17

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”, nr OR-ZP-262-2-1/17, prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dokonał modyfikacji zaproszenia do składania ofert.

Zmodyfikowane zaproszenie do składania ofert znajduje się w pliku w załączeniu.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kraków 14.02.2017 r.


Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 17 lutego 2017  r. do godz. 08:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenie nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia i nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl