Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-24/16) Data: 2016-11-09 Nr referencyjny: OR-ZP-271-2-24/16)

Kraków, 14.11.2016r.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert dostawę i montaż szaf metalowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie (znak sprawy OR-ZP-271-2-24/16) wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie:

„Czy jest możliwość złożenia oferty zamek z ryglowane w 2 punktach?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią załącznika nr 1 a do Zaproszenia do składania ofert, drzwi szafy muszą być ryglowane w 3 punktach. Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby szafy były ryglowanie w 2 punktach.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szaf metalowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenie nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia i nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl