Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Informacja o braku udzielenia zamówienia OR-ZP-261-12/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/19) Data: 2019-05-13
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl