Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Informacja o braku udzielenia zamówienia w ramach części I zamówienia OR-ZP-261-16/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-16/19) Data: 2019-08-20
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych oraz spotkań superwizyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-15/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-15/19) Data: 2019-08-02
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb współpracujących z terenu województwa małopolskiego Pokaż szczegóły >

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w części I oraz II zamówienia oraz O BRAKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w częśc...

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-7/19) Data: 2019-06-24
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-6/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-6/19) Data: 2019-06-17
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 2 Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-K-261-14/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-14/19) Data: 2019-07-03
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 3 Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia (OR-ZP-262-2-4/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-4/19) Data: 2019-06-07
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia (OR-ZP-262-2-2/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/19) Data: 2019-06-07
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-5/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-5/19) Data: 2019-05-27
Usługa wykonania projektów graficznych publikacji na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-8/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/19) Data: 2019-07-08
PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN Pokaż szczegóły >

Informacja w postępowaniu nr OR-ZP-261-10/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/19) Data: 2019-06-05
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 2 (OR-ZP-261-10/19) Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia OR-ZP-261-12/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/19) Data: 2019-05-13
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl