Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-2/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-2/19) Data: 2019-01-28
Świadczenie usług restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-13/18)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-13/18) Data: 2018-12-06
Usługa aktualizacji serwisu internetowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Wynik w postępowaniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-23/18)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-23/18) Data: 2018-11-22
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-12/18)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-12/18) Data: 2018-11-14
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia (OR-ZP-261-22/18)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-22/18) Data: 2018-11-16
Świadczenie usług restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-11/18)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-11/18) Data: 2018-11-09
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej OR-ZP-262-2-10/18

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-10/18) Data: 2018-10-25
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-21/18)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-21/18) Data: 2018-10-31
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń międzysektorowych z warsztatami pn. „Partnerska współpraca międzysektorowa” w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej OR-ZP-261-18/18

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-18/18) Data: 2018-11-23
Usługa coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Pokaż szczegóły >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl