Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Informacja o braku udzielenia zamówienia OR-ZP-262-2-2/20

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/20) Data: 2020-07-23
Usługa wykonania projektów graficznych publikacji i materiałów informacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-4/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-4/20) Data: 2020-03-04
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-26/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-26/19) Data: 2020-02-14
Przeprowadzenie superwizji w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 1 Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-2/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-2/20) Data: 2020-02-17
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 1 Pokaż szczegóły >

Informacja o unieważnieniu postępowania (OR-ZP-261-25/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-25/19) Data: 2020-02-12
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-24/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-24/19) Data: 2020-02-07
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowych szkoleń dla pracowników placówek wsparcia dziennego Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-1/20)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-1/20) Data: 2020-02-05
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie Województwa Małopolskiego oraz służb współpracujących Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia (OR-ZP-262-2-13/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-13/19) Data: 2020-01-20
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie Województwa Małopolskiego oraz służb współpracujących Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-8/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-8/19) Data: 2019-10-25
Usługa aktualizacji serwisu internetowego oraz platformy sprzedażowej administrowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-22/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-22/19) Data: 2019-10-10
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-20/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-20/19) Data: 2019-10-01
Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pt. „Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w oparciu o Program - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Pokaż szczegóły >

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (OR-ZP-261-23/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-23/19) Data: 2019-10-04
Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-19/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-19/19) Data: 2019-09-05
Organizacja 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego dla rodzin zastępczych zawodowych Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ( OR-ZP-261-21/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-21/19) Data: 2019-08-29
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Pokaż szczegóły >

Informacja o wyniku postępowania OR-ZP-261-16/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-16/19) Data: 2019-08-20
Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych oraz spotkań superwizyjnych w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-18/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-18/19) Data: 2019-08-23
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-17/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-17/19) Data: 2019-08-23
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz spotkań superwizyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-15/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-15/19) Data: 2019-08-02
Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb współpracujących z terenu województwa małopolskiego Pokaż szczegóły >

Informacja o wyniku postępowania (OR-ZP-261-11/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/19) Data: 2019-09-04
Pełnienie funkcji animatorów uczestniczących w procesie zawiązywania, prowadzenia i zarządzania partnerstwami we wskazanych gminach i powiatach Województwa Małopolskiego w oparciu o model wypracowany w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Pokaż szczegóły >

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w części I oraz II zamówienia oraz O BRAKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w częśc...

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-7/19) Data: 2019-06-24
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-6/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-6/19) Data: 2019-06-17
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – postępowanie nr 2 Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-K-261-14/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-14/19) Data: 2019-07-03
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 3 Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia (OR-ZP-262-2-4/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-4/19) Data: 2019-06-07
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia (OR-ZP-262-2-2/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-2/19) Data: 2019-06-07
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-262-2-5/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-5/19) Data: 2019-05-27
Usługa wykonania projektów graficznych publikacji na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (OR-ZP-261-8/19)

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/19) Data: 2019-07-08
PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO PRZY REALIZACJI PROJEKTU KOOPERACJE 3D- MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN Pokaż szczegóły >

Informacja w postępowaniu nr OR-ZP-261-10/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-10/19) Data: 2019-06-05
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 2 (OR-ZP-261-10/19) Pokaż szczegóły >

Informacja o braku udzielenia zamówienia OR-ZP-261-12/19

Nr referencyjny: (OR-ZP-261-12/19) Data: 2019-05-13
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz zapewnienie sali szkoleniowej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl