Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-10/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-10/14) Data: 2014-02-26
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-10/14) Data: 2014-04-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-10/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-10/14 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej – przetarg nr 3, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejsze oferty złożyli wykonawcy:

1) w części I, IV, V, VI, i VII zamówienia:

Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp. J., ul. Wielopole 18 b, 31-072 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta (oferta nr 6) odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w odniesieniu do części I, IV, V, VI i VII zamówienia.

2) W części II zamówienia:

BMM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta (oferta nr 2) odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w odniesieniu do części II zamówienia.

3) w części III zamówienia:

Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta (oferta nr 5) odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w odniesieniu do części III zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert znajduje się w pliku do pobrania TUTAJ

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl