Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-12/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-12/15) Data: 2015-04-28
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (KZP-271-1-12/15) Data: 2015-06-03 Nr referencyjny: KZP-271-1-12/15

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-12/15 o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 1.”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

World Trade Technology Polska sp. z o.o.,

Ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Pobierz punktację ofert.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl