Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-15/15) Data: 2015-05-12
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pokaż szczegóły >
Informacja o unieważnieniu postępowania (KZP-271-1-15/15) Data: 2015-07-17 Nr referencyjny: KZP-271-1-15/15

KZP-271-1-15/15 Kraków, 17.07.2015 r.

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu KZP-271-1-15/15

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i realizację regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie i realizację regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie:

 

W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Jero Sp. z o.o.

Al. Jana Christiana Szucha 16/37

00-582 Warszawa

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza. Jednakże cena zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 320 820,90 zł, natomiast kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 103 402,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do kwoty najkorzystniejszej oferty.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

KZP_15_15_tabelka

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl