Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-16/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-16/15) Data: 2015-05-15
Organizacja trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-16/15) Data: 2015-06-18 Nr referencyjny: KZP-271-1-16/15

KZP-271-1-16/15 Kraków, 18 czerwca 2015 r.


Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu KZP-271-1-16/15


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

I. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak
KZP-271-1-16/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Sun & More sp. z o. o.

ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

NESTOR GROUP Bartosz Berkowski

Rynek 39-40, 58-100 Świdnica

--------

--------

--------

2

Sun & More sp. z o. o.

ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

90 pkt

8 pkt

98 pkt

3

BIURO TURYSTYCZNE „EWA” – Ewa Sanetra

Rynek 22, 34-300 Żywiec

--------

--------

--------

4

B. T. – U. „FREGATA” Jolanta Wieczorek

ul. Złotoryjska 48/1, 59-220 Legnica

51,85 pkt

8 pkt

59,85 pkt

5

„DELTA TOUR” Sp. z o. o.

ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa

57,29 pkt

8 pkt

65,29 pkt

6

EKO-SYSTEM KALISZ Józef Grygorcewicz

ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz

--------

--------

--------

7

GMSYNERGY sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów

57,74 pkt

8 pkt

65,74 pkt

8

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18/I piętro, 30-503 Kraków

59,16 pkt

2 pkt

61,16 pkt

------ oferta odrzucona

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl