Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-18/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-18/15) Data: 2015-06-02
Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty KZP-271-1-18/15 Data: 2015-09-16 Nr referencyjny: KZP-271-1-18/15

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak 
KZP-271-1-18/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

HAS – MED sp. z o. o.

ul. Młyńska 20,

43-300 Bielsko Biała

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena brutto za wykonanie zamówienia”

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę”

Łączna liczba punktów

1

HAS – MED sp. z o. o.

ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała

95,00

1

96,00

2

RONOMED sp. z o. o. sp. k.

ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

85.91

0

85,91

3

KLASTMED Grzegorz Żuchnik

ul. Pogodna 50A, 20-337 Lublin

----------

----------

----------

4

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
Cezal Lublin sp. z o. o.
Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

86,80

0

86,80

------ oferta odrzucona
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl