Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/15)
Nr referencyjny: ((KZP-271-1-3/15)) Data: 2015-03-27
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wielodniowego pn. „Asystent rodziny” - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1” Pokaż szczegóły >
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/15) Data: 2015-04-24 Nr referencyjny: (KZP-271-1-3/15)

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-3/15 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia wielodniowego pn. Asystent Rodziny – w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej – przetarg nr 1, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

KZP_271_1_3_15

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl