Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-32/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-32/14) Data: 2014-08-08
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (KZP-271-1-32/14) Data: 2014-08-19 Nr referencyjny: KZP-271-1-32/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-32/14 o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 2, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

Lapis Zaopatrzenie Biur i Instytucji S.C.
Jarosław Smoleń,  Joanna Wołodźko-Dagnan
ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków

 Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

KZP_271_1_32_14


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl