Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-36/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-36/15) Data: 2015-11-24
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wynikach postępowania (KZP-271-1-36/15) Data: 2015-12-04 Nr referencyjny: KZP-271-1-36/15

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I zamówienia:

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-36/15 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę w części I złożył wykonawca:

Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuroplus,

ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków


Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza w ramach części I zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

KZP_271_1_36_15_Tabela_cz


 Data: 09.12.2015

Informacja o unieważnieniu postępowania na część II zamówienia: 

Działając na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że  postępowanie znak KZP-271-1-36/15 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione w części II zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl