Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-37/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-37) Data: 2015-12-09
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (KZP-271-1-37/15) Data: 2015-12-21 Nr referencyjny: KZP-271-1-37

Działając na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że  postępowanie znak KZP-271-1-37/15 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Firma „ABC” Jacek Kofin, Andrzej Kuliński Sp. J.,

ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty
i oświadczenia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Jednakże cena zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 8 431,00 , natomiast kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 5 000,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do kwoty najkorzystniejszej oferty. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „termin dostawy”

Łączna liczba punktów

1

Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Krakowie, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków

X

X

X

2

Firma „ABC” Jacek Kofin, Andrzej Kuliński Sp. J., ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków

61,41

0

61,41

x: oferta odrzucona

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl