Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-40/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-40/14)) Data: 2014-09-30
Usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektów Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I i Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-40/14) Data: 2014-11-05 Nr referencyjny: KZP-271-1-40/14)

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-40/14 o udzielenie zamówienia publicznego na „usługi doradztwa z zakresu marketingu, finansów oraz prawa spółdzielczego - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I i Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap II”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

KZP_271_1_40_14

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl