Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-11/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-11/17) Data: 2017-11-29
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-261-11/17) Data: 2017-12-08 Nr referencyjny: OR-ZP-261-11/17

W postępowaniu na Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, nr OR-ZP-261-11/17 najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia złożył Wykonawca:

Polskie Tatry S.A.

ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl