Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-8/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-261-8/17) Data: 2017-11-17
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częśc I oraz II zamówienia oraz unieważnieniu części III zamówienia (OR-ZP-261-8/17) Data: 2017-12-07 Nr referencyjny: OR-ZP-261-8/17

07.12.2017 r.

W postępowaniu na Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, nr OR-ZP-261-8/17 najkorzystniejszą ofertę w części I zamówienia złożył Wykonawca:

Bartłomiej Kowalik

Szkolenia i Konsultacje Metodyczne

ul. P. Stachiewicza 13/55, 31-303 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


06.12.2017 r.

W postępowaniu na Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, nr OR-ZP-261-8/17 najkorzystniejszą ofertę w części II zamówienia złożył Wykonawca:

Centrum Psychologiczne Self Med Anna Janiszewska

ul. Gen. Jerzego Ziętka 69C, 41-400 Mysłowice

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w ogłoszeniu. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na część III zamówienia została złożona tylko jedna oferta, której cena przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części III zamówienia.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl