Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-11/17)
Nr referencyjny: (OR-ZP-262-2-11/17) Data: 2017-11-02
Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (OR-ZP-262-2-11/17) Data: 2017-11-14 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-11/17

W postępowaniu na Dostawę materiałów promocyjno-szkoleniowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, nr OR-ZP-262-2-11/17 w części I zamówienia przed upływem terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w części II zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

REMI-B Brzysztof Boiński, Adam Krokowski Sp. Jawna

ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru oferty:

W toku badania i oceny oferty uznano, że Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert, a zaproponowana przez niego cena nie przekracza ceny, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl