Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-271-2-18/16)
Nr referencyjny: (OR-ZP-271-2-18/16) Data: 2016-10-12
Dostawa fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o unieważnieniu postępowania (OR-ZP-271-2-18/16) Data: 2016-10-18 Nr referencyjny: OR-ZP-271-2-18/16 Zamawiający informuje, że w postępowaniu znak OR-ZP-271-2-18/16 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl